Sve je laž

Poslednju nadu ja kradem
jer prija mi, prija tako
pomislim možda ćeš doći
od sreće ja bi plak’o

Poslednju zvezdu ja kradem
jer prija mi, prija tama
pomislim možda ćeš doći
jer noć dvoje ljudi spaja

Ref. 2x
I lažem kad kažem
da sam samo tvoj
i lažem da imam neki kutak svoj
i laž je laž cijeli život tvoj
sve je laž u laži toj

Poslednji susret ja pamtim
i sve one riječi tvoje
pomislim možda ćes doći
iz dana u dan je gore

Ref. 2x

I lažem kad kažem
da sam samo tvoj
i lažem da imam neki kutak svoj
i laž je laž cijeli život tvoj
sve je laž u laži toj