Punomoć

Ti si imala kraj mene sve,
a tebi i to bilo malo je,
ti si htjela za sebe
uvijek više, najviše

A ja zaljubljen u tebe, lud
skidao zvijezde s neba uzalud
zbog tebe obraz i čast
ko bez duše gubio svud

U mnštvu smrtnika,
običnih grešnika
ja glumio sam srećnika,
al dobro znao sam
da na dno pao sam,
da si do pakla
moja prečica aaaaaa!

*Još uvjek se vadim
iz temelja gradim snove srušene,
u život se vraćam,
i dugove plaćam, tvoje nevjere

opet pripadam sebi
a nekad sam tebi
dao novac, zlato, moć
ti si nad mojim tjelom i dusom
imala punomoć!