Posle kraja kraj

Dva iza ponoći je lagano otkucao sat
sa usana tišina govori
na srcu još sirov je trag

Što me na tebe samoĆa sjeĆa
kako nema milosti
gorkih te sjeĆanja donosi rijeka
da me joŠ jednom potopi

Ref.
I posle kraja kraj i sa dna opet pad
zaŠto lomiš slomljeno veneš davno uvelo
zar da umrem ponovo

I posle kraja kraj i sa dna opet pad
ne rani se ranjeno, ne ustade ponovo
kog je i Bog izdao

Dva iza ponoći je lagano otkucao sat
ova noć mi u inat donosi tvoju sliku kao sjene zla

Što mi te noĆas samoĆa vraĆa
o kako nema milosti
da samo bolu otvorim vrata
da me joŠ jednom porazi