Ako vara me

Ako nocas sa njim je
neka grom ih pobije
njega, sto je otima
nju, sto mi je nevjerna

Ref.
Ako vara me, nek’ ih ne bude
udri, grome, nek’ izgore
ako nocas sa njim je
neka grom ih pobije

Ako nocas sa njim je
voda nek’ ih ponese
nebo nek’ se zaplace
u suze da se udave

Ref.
Ako vara me, nek’ ih ne bude
mutna voda nek’ ih ponese
ako nocas sa njim je
voda nek’ ih ponese

Ako nocas sa njim je
neka led ih okuje
Sunce nek’ se pomraci
da im bude k’o meni

Ref.
Ako vara me, nek’ ih ne bude
u santu leda nek’ se pretvore
ako nocas sa njim je
neka led ih okuje